Stand van zaken uitspraak Hoge Raad over box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast.

Verwerking uitspraak Hoge Raad
De Belastingdienst begrijpt dat u graag zo snel mogelijk hoort of en hoeveel geld u terugkrijgt. Het uitwerken van deze uitspraak is niet heel eenvoudig en de Belastingdienst is hiervoor afhankelijk van politieke besluitvorming. Het gaat namelijk om veel mensen en veel geld. Dit moet goed en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het kabinet wil hier daarom zorgvuldig naar kijken en komt uiterlijk 1 mei 2022 met een besluit.

Wat betekent deze uitspraak en wat kunt u nu doen?
De uitspraak geldt in eerste instantie voor alle mensen die meedoen aan de massaalbezwaarprocedure box 3. De Belastingdienst werkt nauw samen met het ministerie van Financiën om het rechtsherstel uit te werken. Een uiteindelijke beslissing wordt uiterlijk 1 mei genomen bij de Voorjaarsnotabesluitvorming. Als u zich hebt aangesloten bij de massaalbezwaarprocedure hoeft u nu niets te doen. U ontvangt vanzelf bericht.

Voor de mensen die over deze jaren géén bezwaar maakten wordt bekeken of ook zij rechtsherstel moeten krijgen. De beslissing hierover valt ook uiterlijk 1 mei. Graag vragen we u om op dit moment nog niets te doen, omdat De Belastingdienst uw telefoontje of bezwaar nog niet kunnen beantwoorden of behandelen. Eerst is besluitvorming in het kabinet nodig.

Doe gewoon aangifte in maart
Tijdens de uitspraak van de Hoge Raad waren de voorbereidingen voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 al in de eindfase. Hierin is de uitspraak van de Hoge Raad daarom nog niet verwerkt. U kunt vanaf 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen zoals gebruikelijk. Ook waar het gaat om het invullen en verdelen van sparen en beleggen in box 3. De definitieve aanslag over 2021 zal in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad worden opgelegd.

De Belastingdienst verstuurt géén definitieve aanslagen
De uitspraak is geldend recht vanaf 24 december 2021 en geldt dus ook voor alle belastingaanslagen die op of na 24 december 2021 worden opgelegd. De uitspraak kan nog niet in de lopende processen en onze ICT-systemen worden verwerkt. Daarom worden er op dit moment geen definitieve aanslagen verstuurd aan de mensen met box 3-vermogen. Dit geldt niet als een aanslag dreigt te verjaren of als er een belang is voor de belastingplichtige. Deze aanslagen worden hersteld zodra er duidelijkheid is. U hoeft daarvoor nu niets te doen.

Uitspraak niet verwerkt in voorlopige aanslagen 2022
Ook de voorlopige aanslagen over 2022 worden nog opgelegd zonder dat rekening is gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. De Belastingdienst vindt het belangrijk dat mensen hun voorlopige teruggaaf ontvangen en een te betalen aanslag verspreid over het jaar kunnen betalen. De definitieve aanslag over 2022 zal in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad worden opgelegd. U hoeft daarvoor nu niets te doen.

Bron: Belastingdienst