Stand van zaken (schijn)zelfstandigheid en arbeidsmarkt

Het kabinet wil in het najaar meer duidelijkheid geven over de wijzigingen waar werkgevers en ZZP’ers mee te maken krijgen voor de beoordeling van (schijn)zelfstandigheid en het wel of niet bestaan van een arbeidsrelatie.

In de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namelijk een aantal toezeggingen gedaan over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Een aantal interessante toezeggingen, zoals het afschaffen van het handhavingsmoratorium worden hier verder toegelicht.

Bron: PWC, Rijksoverheid