Sneller investeren met tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

By 11 september 2013december 8th, 2020Nieuws

Om de economie op gang te brengen, geeft het kabinet ondernemers in de tweede helft van dit jaar meer ruimte om te investeren. Wanneer u in de periode 1 juli tot en met 31 december namelijk investeert in een nieuw bedrijfsmiddel, dan mag u hier in 2013 direct tot de helft op afschrijven. Deze tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving geldt zowel voor bedrijven in de vennootschapsbelasting als ondernemers in de inkomstenbelasting.

De regeling in het kort
U kunt deze willekeurige afschrijving toepassen op nieuwe investeringen die u in de tweede helft van 2013 doet. Er zijn twee belangrijke voorwaarden:

  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan kunt u alleen in 2013 eenmalig en maximaal 50% willekeurig afschrijven op het nieuwe bedrijfsmiddel. Over het restant schrijft u normaal af.
  • U moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik nemen. Slechts in zéér bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Let op!
Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking. Zo mag bijvoorbeeld niet willekeurig worden afgeschreven op gebouwen, personenauto’s (behalve taxi’s en zéér zuinige auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 88 g/km of 95 g/km), dieren, bromfietsen, motorrijwielen en immateriële activa, zoals goodwill.

Willekeurige afschrijving in praktijk
Stel, u heeft op 1 juli 2013 een machine aangeschaft voor € 5.000 en u neemt de machine direct in gebruik. De restwaarde is € 1.000. U kunt dus in totaal een bedrag van € 4.000 afschrijven. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar.

In 2013 kunt u nu het volgende afschrijven:
Willekeurige afschrijving: € 2.000 (50% van € 4.000, zijnde aankoopprijs minus restwaarde)
Normale afschrijving: € 200 (€ 2.000/5 jaar = € 400 x 1/2 jaar)
Totale maximale afschrijving: € 2.200

In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag € 400 per jaar. In 2018, het laatste jaar, resteert dan nog een afschrijvingsbedrag van € 200.

Liquiditeitsvoordeel
Zonder toepassing van de willekeurige afschrijving had u in bovenstaand voorbeeld in 2013 € 400 kunnen afschrijven (€ 4.000/5 jaar x 1/2 jaar). In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag dan € 800 per jaar en in 2018 nog eenmalig € 400. Het verschil met het wel toepassen van de willekeurige afschrijving is € 1.800 (€ 2.200 – € 400). Hieruit blijkt dus dat u met willekeurige afschrijving in 2013 een liquiditeitsvoordeel behaalt. U schrijft namelijk meer af, waardoor uw winst lager wordt en u dus minder belasting hoeft te betalen. Dit voordeel wordt in latere jaren weer teruggenomen, omdat u dan minder kunt afschrijven.

Betalingscriterium
Neemt u het bedrijfsmiddel niet direct in gebruik, dan moet u rekening houden met een betalingscriterium. De willekeurige afschrijving is dan niet alleen beperkt tot 50%, maar ook tot het bedrag dat u heeft betaald voor uw investering. Heeft u in het laatste halfjaar van 2013 nog geen betaling verricht, dan kunt u dus niet willekeurig afschrijven. Ook daarna is er voor u geen mogelijkheid meer, want deze tijdelijke verruiming van willekeurige afschrijving geldt tot 1 januari 2014.