Rittenregistratie van privégebruik auto met foto’s KLPD-camera’s gecontroleerd

By 16 april 2015december 8th, 2020Nieuws

De belastingdienst heeft steeds meer technieken om privégebruik van zakelijke auto’s te controleren. Eén daarvan is de rittenadministratiecontrole via foto’s van de KLPD-camera’s boven de snelwegen. Op deze manier kan aangetoond worden of er meer dan 500 kilometer privé gereden wordt.

Voorbeeld
Stel u geeft aan minder dan 500 kilometer privé te rijden met de uw zakelijke auto. De inspecteur heeft de rittenadministratie gecontroleerd, mede aan de hand van foto’s van de camera’s van de KLPD boven de snelwegen en concludeert daaruit dat de rittenadministratie niet volledig is en dat u niet heeft aangetoond dat hij minder dan 500 kilometer privé heeft gereden.

Oordeel Hof over inbreuk privacy
Het gebruik van foto’s van KLPD-camera’s voor controle vormt geen ongeoorloofde inbreuk van het recht op privacy. Het Hof is ook van oordeel dat het niet belasten van privégebruik van de auto wegens gering privégebruik een substantiële verlichting van de belastingdruk voor de belanghebbende betekent. Controle daarop is gerechtvaardigd en gelet op het grote aantal gevallen past het om deze controle zo efficiënt mogelijk in te richten. Andere wijzen van controle zouden evenzeer een forse inbreuk op de privacy inhouden en meer belastend zijn voor burgers. De verwerkte camera-gegevens worden aan de hand van een aantal fiscale controledoelen geselecteerd. De niet-relevante gegevens worden direct vernietigd. De bewaringstermijn voor de relevante gegevens is 7 jaar.