Skip to main content

Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK)

Inleiding
Heeft u een mkb-onderneming en maken de energiekosten een relatief groot deel uit van de totale kosten? In dat geval bent u extra geraakt door de explosieve stijging van de energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De regering kondigde daarom in november vorig jaar de Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) aan. Deze regeling compenseert een deel van de gestegen energiekosten van energie-intensieve mkb-ondernemingen voor de periode november 2022 tot en met december 2023. Op 21 maart jl. is het aanvraagloket voor deze tegemoetkoming geopend.

Wanneer komt u in aanmerking voor de TEK?
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de TEK:

  • Uw mkb-onderneming* is energie-intensief. Dit betekent dat minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten. Omzet en energiekosten van verbonden bedrijven (bijvoorbeeld een fiscale eenheid) worden bij elkaar geteld.
  • Uw bedrijf staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Uw onderneming heeft een zakelijk energiecontract voor gas en/of elektriciteit.
  • De leveringstarieven voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 zijn hoger dan de drempelprijs van de regeling. Voor elektriciteit is de drempelprijs € 0,35 per kWh en voor gas is dit € 1,19 per m3.

*) U hebt een mkb-bedrijf als:

  • uw bedrijf minder dan 250 werknemers heeft; én
  • een jaaromzet heeft van hoogstens € 50 miljoen; én/óf
  • een jaarbalans heeft kleiner of gelijk aan € 43 miljoen.

Let op: ook stichtingen en verenigingen kunnen in aanmerking komen.

Hoe hoog is de TEK?
De tegemoetkoming bestaat uit energiekosten boven het drempelbedrag. Voor elektriciteit ontvangt u maximaal € 0,65 per kWh en voor gas maximaal € 2,00 per m3. Uw onderneming kan nooit meer dan € 160.000 ontvangen. Ook niet als u meer locaties heeft of heel veel extra energiekosten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekent met modelprijzen de tegemoetkoming  waar u recht op heeft. Achteraf hoeft u niet zelf aan te tonen wat uw gefactureerde energieprijs was in de subsidieperiode.

Na de aanvraag ontvangt u een voorschot van 35%. In het voorjaar van 2024 berekent de RVO uw uiteindelijke tegemoetkoming op basis van de gemiddelde gas en elektriciteitsprijzen over de periode november 2022 tot en met december 2023. De totale tegemoetkoming waar u recht op heeft, wordt dan vastgesteld en het restant uitgekeerd. Als de energieprijzen verder dalen, kan het ook zijn dat u dan (een deel van) de tegemoetkoming moet terugbetalen.

Aanvragen
Het TEK-aanvraagloket is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur.
U kunt dan met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Een aanvraag dient u in met eHerkenning niveau eH3. Bent u zzp’er of heeft u een eenmanszaak? In dat geval kunt u de aanvraag ook doen met uw DigiD.

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u graag hulp bij het aanvragen van de TEK. Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.