Skip to main content

Reële holdingstructuur zet verzekeringsplicht dga buiten spel

By 11 juli 2016december 8th, 2020Nieuws

Hof Amsterdam voor de werknemersverzekeringen heeft geoordeeld, dat zonder feitelijke invulling van het criterium persoonlijke arbeid er geen sprake is van een werknemer. En zonder werknemerschap is er geen sprake van ‘Regeling aanwijzing dga’.
Staatsecretaris van Financiën ziet af van cassatie tegen deze uitspraak. Hierdoor zijn verdere discussies met de Belastingdienst over de verzekeringsplicht van de (middelijk) dga in de reële holdingstructuur mogelijk.

Geen verzekeringsplicht
Centraal in de zaak voor Hof Amsterdam stond de verzekeringsplicht van twee dga’s die via hun persoonlijke holdings een (indirect) belang hadden van 40% in de werkmaatschappij. Met managementovereenkomsten tussen de werkmaatschappij en beide holdings verrichtten de dga’s bestuurswerkzaamheden voor de werk-bv. De inspecteur beoordeelde de zekeringsplicht vanuit de ‘Regeling aanwijzing dga’. Hierin is bepaald dat de dga-kwalificatie voor het uitsluiten van de werknemersverzekeringen, ook geldt voor de bestuurder die zeggenschap heeft in de algemene vergadering van de bv door tussenkomst van een rechtspersoon.

Het hof oordeelde dat deze redenatie te kort door de bocht was. Er is geen sprake van verzekeringsplicht en daardoor hoeven er ook geen werknemersverzekeringen afgedragen te worden. De persoonlijke holdings zijn de bestuurders van de werkmaatschappij en niet de dga’s. Deze beide holdings kunnen als rechtspersonen niet in dienstbetrekking staan tot de werkmaatschappij.

Reële holdingstructuur
De persoonlijke arbeidsverplichting van de dga is niet standaard aanwezig in geval van een reële holdingstructuur. Dit hangt af van de feiten en omstandigheden. Bijvoorbeeld: staat de persoonlijke holding van de dga bij de KvK vermeldt als bestuurder van de werkmaatschappij en wordt in de managementovereenkomst niet de exclusiviteit van de werkzaamheden voorbehouden aan enkel de dga, dan is de persoonlijke arbeidsverplichting van de dga lastig te bewijzen.

Voldoende perspectief
Het oordeel van het Hof Amsterdam en het afzien van cassatie door de staatsecretaris biedt voldoende perspectief voor een feitelijke discussie met de Belastingdienst over de gestelde arbeidsverplichting van de dga. Het is aan te raden om de reële holdingstructuur nog eens tegen het licht te houden.

Bron: Redacteur Marit Muller, Taks Live