Op Prinsjesdag (de 3e dinsdag in september) heeft de regering de beleidsplannen voor het komende jaar bekendgemaakt. Hieronder vindt u de belangrijkste plannen voor 2021:

Aanpassing vermogensbelasting box 3 per 2021
Heeft u een vermogen tot € 50.000 of samen met uw fiscaal partner € 100.000, dan betaalt u geen box 3-belasting meer over dat vermogen. Het belastingtarief zal omhoog gaan van 30% naar 31%. 

De schijfgrenzen zullen opnieuw worden vastgesteld, waarbij de 2e schijf begint bij een box 3 vermogen van
100.000 euro en de 3e schijf bij een vermogen van 1.000.000 euro.
Zonder verdere maatregelen werkt een aanpassing van de hoogte van het heffingvrije vermogen, en daarmee de omvang van de grondslag sparen en beleggen, door in deze regelingen. Deze effecten zijn niet beoogd. 

Belastingen van rechtsverkeer 
Wetvoorstel Wet Differentiatie overdrachtsbelasting
Een bedrijfspand kopen voor eigen gebruik. Dan betaalt u in 2021 8% overdrachtsbelasting. Dat was eerst 6%. Belegt u in woningen of andere vastgoedobjecten? Dan gaat u in 2021 8% overdrachtsbelasting betalen. Dat was eerst 2% voor woningen en voor andere vastgoedobjecten 6%.

Starters
Voor starters op de woningmarkt zal worden voorgesteld om met ingang van 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting te introduceren. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan dient de verkrijger te voldoen aan een aantal voorwaarden. De vrijstelling geldt voor verkrijgers die meerderjarig en jonger dan 35 jaar zijn, die een woning of een recht waaraan een woning is onderworpen verkrijgen, die deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken en die de vrijstelling niet eerder hebben gebruikt. Hierdoor worden – afhankelijk van de waardestijging van woningen als gevolg van de maatregelen – de totale kosten die hierbij komen kijken met het aankopen van een eerste woning verminderd.

Wetsvoorstel Belastingplan 2021

Aanpassen zelfstandigenaftrek 
Als u als zelfstandige werkt dan maakt u gebruik van de zelfstandigenaftrek. Over € 7.030 van uw winst hoeft u geen belasting te betalen. Vanaf 2021 gaat deze aftrekpost omlaag. In 2021 kunt € 6.670 aftrekken van uw winst. De aftrek wordt de jaren erna in stappen verlaagd tot en met € 3.240 in 2036. Als de zelfstandigenaftrek omlaag gaat, gaat u meer belasting betalen. Tegelijkertijd zijn er andere belastingmaatregelen, waardoor u weer minder belasting gaat betalen. Zoals een lager basistarief voor de inkomstenbelasting en hogere heffingskortingen. Hetd doel van deze maatregel is het fiscale verschil tussen zelfstandige en werknemers kleiner maken. 

Beperking vrije ruimte fiscale loon in 2021
Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon zal in 2021 verlaagd worden van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom dat u kunt gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers (zoals trainingen, cursussen en reiskosten).
De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 zal teruggaan in 2021 naar 1,7%. In 2020 was dit percentage tijdelijk 3% door de coronamaatregelen. De vrije ruimte is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR).

Lage vennootschapsbelasting- tarief gaat omlaag
Het lage Vpb-tarief van de vennootschapsbelasting gaat in 2021 omlaag van 16,5% naar 15%. Daardoor zullen meer mkb-bedrijven in de komende jaren dit lagere tarief gaan betalen.
Vanaf 2021 geldt het lage Vpb-tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 gaat deze grens verder omhoog naar € 395.000.

Tarief innovatiebox omhoog naar 9%
Het tarief van de innovatiebox wordt verhoogd van 7% naar 9% procent. 
Als u winst maakt met innovatieve activiteiten, hoeft u over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting (vpb) te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.

Alle bovenstaande wetswijzigingen gaan naar verwachting in per 1 januari 2021.

Bronnen: Ondernemersplein, Rijksoverheid en Fiscanet