Per 1 januari 2021 wijzigingen in regels voor personeel

2021 is een jaar met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving op personeelsgebied. Hieronder een lijst met wijzigingen die per 1 januari 2021 zijn ingegaan.

De personeel gerelateerde wijzigingen per 1 januari 2021:

 • De vrije ruimte van de WKR wordt verlaagd. Over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom is de vrije ruimte 1,7% en over het deel van de loonsom boven €400.000 is dit 1,18%.
 • Voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding vervalt de tijdelijke uitzondering van 2020.
 • De NOW 3.0 (tweede tijdvlak) begint en zal nog voortduren tot en met maart 2021.
 • Payroll-krachten krijgen op basis van de WAB recht op een pensioenregeling.
 • Voor transitievergoedingen die worden betaald bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van een kleine werkgever, kan een compensatie aangevraagd worden bij het UWV.
 • Een oproepkracht moet voortaan binnen een maand laten weten of hij een aanbod voor een vaste arbeidsomvang accepteert.
 • De maximale transitievergoeding stijgt naar € 84.000.
 • Pensioenverlagingen zijn minder snel aan de orde door een vrijstellingsregeling.
 • De BIK biedt een organisatie korting op de loonheffing bij grote investeringen.
 • De hoge WW-premie daalt naar 7,7%. De lage WW-premie is: 2,7%.
 • De tijdelijke uitzondering voor herziening van de WW-premie bij overwerk loopt nog door.
 • Het wettelijk minimumloon is vanaf 1 januari € 1.684,80 bruto per maand bij een fulltime dienstverband en een leeftijd van minimaal 21 jaar.
 • Werknemers kunnen meer loon overhouden, omdat de inkomstenbelasting omlaag gaat.
 • Alle buitenlandse werknemers kunnen maximaal vijf jaar van de 30%-regeling kunnen profiteren voor onbelaste vergoedingen.
 • Werknemers met schulden worden geholpen door verbeteringen rond het loonbeslag.
 • De bijtelling voor de auto van de zaak zonder CO2-uitstoot gaat omhoog, naar 12%.
 • De gerichte vrijstelling voor studiekosten is ook toepasbaar voor ex-werknemers.
 • Het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak wordt structureel beschikbaar.
 • De bedragen van het lage-inkomensvoordeel gaan iets omlaag.
 • Een Wajonger die (meer) gaat werken, moet een gelijk of hoger inkomen krijgen.
 • De AOW-gerechtigde leeftijd blijft onveranderd: 66 jaar en vier maanden.

Heeft u vragen over bovenstaande regelingen, neem dan contact op met de salarisadministrateurs van ons kantoor.

Bron: Rendement