Per 1 augustus 2021 Awf-premie omlaag

Vanaf 1 augustus worden de premiepercentages van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) voor de rest van het jaar 2021 verlaagd. Deze verlaging heeft te maken met het vrijvallen van budget, nadat is besloten de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken.

De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) wordt voor de rest van het jaar 2021 verlaagd.

Premiepercentage:

  • Loon van werknemers met een vast contract: van 2,7% naar 0,34%.
  • Loon van andere werknemers: van 7,7% naar 5,34%

Deze verlaging geldt vanaf 1 augustus 2021. Voor werkgevers die per 4 weken aangifte loonheffing doen, geldt de verlaging vanaf 16 augustus (periode 9).

De verlaging van de Awf-premie bespaart werkgevers de komende maanden veel kosten.

Bron: Rijksoverheid, Rendement