Pensioenkeuzes maken

Het Pensioenakkoord treedt op 1 januari 2023 in werking. In 2022 zal je dus keuzes moeten maken over de pensioenregeling van jouw werknemers. Een beschikbare premieregeling wordt de nieuwe standaard. Heb je al een beschikbare premieregeling, dan moet je die regeling mogelijk ook aanpassen. Je moet uiterlijk 1 januari 2025 een transitieplan in concept klaar hebben. Daarin staat een omschrijving van de nieuwe pensioenregeling, de benodigde compensatieregeling en eventueel de waardering van oude pensioenrechten. Je moet je keuzes ook onderbouwen. Uiteindelijk zul je de nieuwe regeling in 2027 moeten invoeren. Dit lijkt ver weg, maar er is heel veel werk aan de winkel om de nieuwe pensioenafspraken tijdig klaar te hebben in samenspraak met alle betrokkenen. Dus begin op tijd!

Strafheffing besparen bij vervroegd pensioen

Ben je van plan om werknemers vervroegd met pensioen te laten gaan, maak dan gebruik van een tijdelijke (tot en met 2025) verzachting van de strafheffing van 52% door de invoering van een drempelvrijstelling van maximaal € 1.847 per maand. Dit bedrag wordt waarschijnlijk nog geïndexeerd. Alleen als je per maand meer uitbetaalt, moet je over het meerdere de strafheffing van 52% betalen. De strafheffing bij vervroegd pensioen komt bovenop de loonbelasting en premies die je moet inhouden en afdragen. De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan de AOW-uitkering van de werknemer en omvat maximaal een periode van 36 maanden eindigend bij de AOW-leeftijd van de werknemer.

Bron: Fiscount