Skip to main content

Openstelling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen

Van 1 tot en met 30 maart 2024 is de SLIM-regeling weer beschikbaar, met als doel het bevorderen van leren en ontwikkelen binnen mkb-ondernemingen. Deze regeling biedt subsidie voor vier soorten activiteiten (A tot en met D).

Activiteit A omvat een grondige doorlichting van de onderneming, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan dat gericht is op het identificeren van ontwikkelingsbehoeften en het versterken van een leerrijke werkomgeving vanuit ondernemingsperspectief.

Bij activiteit B kunnen werkenden in de onderneming, of bij samenwerkingsverbanden, loopbaan- of ontwikkeladviezen krijgen.

De andere twee activiteiten zijn:

  • Ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of implementeren van een L&O-methode.
  • Het bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Mkb-ondernemingen kunnen aanvragen indienen. De subsidiepercentages en -bedragen variëren:

  • Voor activiteiten A en C bedraagt de subsidie maximaal 80% van de subsidiabele kosten voor kleine ondernemingen, en 60% voor middelgrote ondernemingen, samenwerkingsverbanden of grootbedrijven in specifieke sectoren.
  • Voor activiteit B is de subsidie vastgesteld op € 700 per voltooid loopbaan- of ontwikkeltraject.
  • Activiteit D biedt een tegemoetkoming in de kosten die de ondernemer maakt, gebaseerd op het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student aanwezig is geweest bij de beroepspraktijkvorming, met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.
Bron: Fiscount