Onwerkbaar weer, wat te doen?

By 17 februari 2020december 8th, 2020Nieuws

Storm ‘Dennis’ hebben we afgelopen weekend ook weer doorstaan. Steeds vaker krijgen we in dit land te maken met extreem weer; het waait hard, het stormt en het advies vanuit Rijkswaterstaat is dan om niet de weg op te gaan. In een aantal sectoren is er sprake van onwerkbaar weer en werknemers kunnen dan niet veilig aan het werk. Hoe ga je als werkgever om met dit onwerkbare weer? 

Er zijn strenge eisen voor WW-uitkering bij onwerkbaar weer opgesteld. 
 
Vanaf begin dit jaar geldt er een nieuwe regeling voor onwerkbaar weer. Als er niet veilig gewerkt kan worden door de weeromstandigheden, mag iedere werkgever na 2 dagen stoppen met het betalen van het loon van de werknemers. Vanaf dag 3 heeft de werknemer dan recht op een WW-uitkering. Daarbij geldt wel dat de werkgever iedere dag bij slechte weeromstandigheden dit opnieuw moeten melden bij het UWV. Ook de eerste 2 dagen moeten gemeld worden, zodat het UWV de gegevens kan controleren en kan zien of het melden van slecht weeromstandigheden terecht is. 

De eisen voor het stoppen van uitbetalen en het ingang zetten van de WW-uitkering bij slecht weer, zijn erg streng. Hieronder zetten we ze op een rijtje:
–       De werkgever heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat het werk echt gestopt moest worden. Het is te gevaarlijk/onmogelijk om door de werken.
–       Er mogen geen andere redenen zijn waarom de werknemer niet kan werken, zoals door ziekte of omdat er  onvoldoende werk is. 
–       Niet kunnen werken door extreem weer valt niet onder bedrijfsrisico. Er is hierbij sprake van uitzonderlijke omstandigheden. 
–       De regeling geldt als de werknemer minimaal vijf uur niet kan werken per week. 
–       De twee wachttijden gelden per winterseizoen (1 november tot en met 31 maart). Dus is er sprake van meerdere keren onwerkbaar weer tijdens het winterseizoen, dan hoeft de werkgever maar één keer de twee werkdagen door te betalen. 

Heeft u verder nog vragen over bovenstaande eisen, neem dan gerust contact op.