Ondernemers met een verplichte beroepspensioenregeling

By 27 september 2012december 8th, 2020Nieuws

Vanaf 1 januari 2015 gelden er voor zelfstandig ondernemers en ‘resultaatgenieters’ die verplicht deelnemen in beroeps- of bedrijfstakpensioenregelingen, beperkingen voor de pensioenopbouw.
Pensioenpremies kunnen dan alleen nog in aftrek komen als het gaat om een ouderdomspensioen waarvoor de opbouw per jaar niet meer bedraagt dan 2,15% van het pensioengevend inkomen (middelloonstelsel). De pensioenleeftijd moet daarbij gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de levensverwachting.
De fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies hangt af van uw winst uit onderneming. Uitgangspunt is de winst uit het kalenderjaar dat drie jaren voorafgaat aan het jaar van de pensioenopbouw.

Tip:
Moet u verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling, dan heeft u wellicht de mogelijkheid om hier ook een deel vrijwillig pensioen op te bouwen. Deze vrijwillige pensioenopbouw komt onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor fiscale faciliteiten. De vrijwillige premies mogen in dat geval niet meer bedragen dan een derde van de verplichte premies.