Onbelaste reiskostenvergoeding blijkt doeltreffend

CES Delft heeft de regeling voor de onbelaste reiskostenvergoeding onder de loep genomen. Ze evalueerden of de regeling doeltreffend en doelmatig was.

De doelen die geëvalueerd werden zijn:

  1. het verhinderen dat de vergoeding die werknemers ontvangen voor zakelijk gemaakte kosten ten onrechte belast worden als loon;
  2. het (fiscaal) ondersteunen van een goed functionerende arbeidsmarkt.

De huidige regeling voor de onbelaste reiskostenvergoeding ondersteunt de arbeidsmarkt goed. De onbelaste reiskostenvergoeding blijkt ook in de meeste gevallen voldoende om de variabele reiskosten voor kleine en middenklasse auto’s onbelast te vergoeden. Dit is niet het geval voor grotere auto’s (vaak ook duurder). Dit komt omdat de regeling vorm geven is als forfaitair systeem. Dit leidt wel tot lagere administratieve lasten voor werkgevers- en werknemers.

Uit het onderzoek is gebleken dat er op korte termijn geen reden is voor een vernieuwde indexatie van de onbelaste reiskostenvergoeding. Een aanbeveling die de onderzoekers gaven is om de ontwikkelingen in de variabele autokosten periodiek te evalueren.

Negatieve neveneffecten
De onbelaste reiskostenvergoeding is zeker niet gunstig als we kijken naar het milieu. De vergoeding zorgt voor een flinke bijdrage aan congestie en de uitstoot van broeikasgas en luchtvervuilende emissies. Maar het versoberen van de regeling kan herverdelingseffecten hebben. Werknemers met lagere inkomens kunnen harder gemiddeld getroffen worden door aanpassingen in de regeling.

Bron: Rijksoverheid, Salarisnet, Rendement