Onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,21 per 2023

Per 1 januari 2023 stijgt het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan de werknemer voor het eerst sinds 2006. Het bedrag van € 0,19 per kilometer stijgt naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 stijgt dit verder naar € 0,22.

Een werkgever koan nder de regels van de werkkostenregeling een onbelaste vergoeding geven voor de zakelijke kilometers die de werknemer met eigen vervoer maakt. Per 1 januari 2023 stijgt het bedrag van deze gerichte vrijstelling van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

Aanwijzen als eindheffingsloon
Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden, gaat de fiscus er tot en met het maximum van € 0,21 per kilometer van uit dat de werkgever die vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer van de werknemer.

Bron: Rendement