Vanaf 1 juli 2021 heet de Mini-One-Stop-Shop-regeling (MOSS-regeling) de One-Stop-Shop-regeling (OSS-regeling). Dit betekent dat ondernemers die online goederen en diensten leveren ook al hun Btw-verplichtingen via de OSS-regeling kunnen gaan doen.

Wat houdt de OSS-regeling in?

Bij de OSS-regeling kan een ondernemer zich registreren in de lidstaat van vestiging. Hij kan dan een digitale BTW-aangifte doen voor alle diensten in alle lidstaten waar hij niet gevestigd is.

Per 1 juli 2021 is de OSS-regeling uitgebreid. Voor afstandsverkopen kan nu een beroep worden gedaan op deze regeling. Er is sprake van afstandsaankopen als de ondernemer goederen verloopt al dan niet via internet aan particulieren die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de EU. En hij deze goeden rechtstreeks aflevert bij de particulieren.

Per 1 juli 2021 vervallen de diverse drempelbedragen van de verschillende lidstaten in de EU. Voorheen vond bij overschrijding van het drempelbedrag de levering plaats in het land van de particulier. De leverancier moest dan een factuur met het BTW-tarief van het land van de particulier sturen en deze BTW in dat land aangeven en afdragen.

Per 1 juli zijn er wijzigingen doorgevoerd. De ondernemer gaat dan vanaf de eerste levering aan een particulier in een andere lidstaat, in dat lidstaat BTW beschuldigd zijn. Hier komt dan de OSS-regeling in beeld. De leverancier hoeft zich door die regeling dan niet meer in de andere EU-lidstaten te registreren, maar kan de aangifte en afdracht in het land van vestiging regelen.

Kleine ondernemer?

Voor kleinere ondernemers is er een eenvoudigere regeling. Blijft de totale omzet van de afstandsverkopen en de digitale diensten per jaar beneden de € 10.000? En vinden deze afstandsverkopen en digitale diensten in Nederland plaats? Dan betekent dit dat de afstandsverkopen en digitale diensten worden belast met Nederlandse BTW. Een OSS-aangifte is dan niet van toepassing.

Meer lezen over de regels btw in de EU? Een uitgebreid artikel vind je op de website van de KVK. 

Bron: Rendement, Belastingdienst, KVK