Nieuw box 3-stelsel pas per 2026, jaar uitstel kost 385 miljoen

Pas in 2026 komt er een vervanger voor de zogenoemde spaartaks. Een tijdelijk systeem zal dus langer worden gehandhaafd, meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) aan de Tweede Kamer. Het uitstel kost 385 miljoen euro.

Het gaat om de vermogensrendementsheffing in box 3, die eind vorig jaar door de Hoge Raad onrechtmatig werd verklaard. De Hoge Raad oordeelde toen dat gedupeerden recht hebben op compensatie.

Mensen met veel spaargeld op hun rekening betaalden te veel belasting, door de vermogensrendementsheffing, de spaartaks in de volksmond. Door de lage rente behaalden spaarders weinig rendement, terwijl ze wel belasting betaalden over een fictief rendement: een vast percentage dat veel hoger lag dan de daadwerkelijke rente. Dit gebeurde omdat rendement spaargeld én vermogen vanaf een bepaalde waarde in dezelfde box werden belast. Mensen die hun vermogen in aandelen of vastgoed hadden gestoken, verdienden hier veelal veel meer aan.

Daarom wil het kabinet belasting heffen op werkelijk rendement: wat iemand daadwerkelijk verdient aan zijn of haar vermogen. Dit nieuwe box 3-stelsel zal pas per 2026 worden ingevoerd.

Tijdelijke wet

In de tussentijd werkt het kabinet aan een tijdelijke wet, waarin alvast wordt uitgegaan van verdeling van vermogen op de spaarrekening enerzijds en in beleggingen anderzijds. “Hierdoor wordt al zo goed mogelijk aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement”, aldus de staatssecretaris. Net als in de uiteindelijke variant zullen spaarders dus in de ’tussenoplossing’ ook vrijwel geen belasting betalen op rendement.

Spaarders die zich aansloten bij het massabezwaar tegen de vermogensrendementsheffing, krijgen hiervoor compensatie. Dit is een miljardenklus voor het kabinet. Daarnaast lekte uit dat spaarders die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt, niet gecompenseerd worden.

Bron: ANP, Rijksoverheid, Accountant