Sinds 1 januari dit jaar zijn de regels voor de werkkostenregeling (WKR) aangepast. Dit betekent dat werkgevers dan over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van hun organisatie een vrije ruimte van 1,7% krijgen. Door de coronacrisis heeft de overheid dit percentage verhoogd naar 3%. Over de rest van de loonsom wordt 1,2% berekend. Het kan zo zijn dat organisaties niet optimaal profiteren van deze regels, omdat deze concernregel voor het hele concern geldt. Dit percentage geldt namelijk per organisatie en een concern wordt door fiscus gezien als één organisatie.

Het verschil kan enorm zijn. Bekijk hier een rekenvoorbeeld.

Werkgever heeft langer de tijd
In 2020 is het aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte verlengd met een extra tijdvlak. De werkgever moet uiterlijk in het tweede tijdvlak van 2021 de eindheffing aangeven en betalen. De werkgever heeft dus een maand langer de tijd of hij wel of niet de concernregeling toepast.

Niet altijd toepassen concernregeling WKR
De regeling voor de werkkostenregeling mag alleen worden toegepast als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar 1 concern vormen. Wanneer is er sprake van een concern voor de WKR?

  • Als een werkgever een belang in een andere werkgever heeft van ten minste 95%
  • Als een andere werkgever een belang in een werkgever heeft van ten minste 95%
  • Als een derde een belang heeft in een werkgever van ten minste 95% en daarnaast een belang in andere werkgever heeft van ten minste 95%.

Heef u vragen over de WKR? Neem contact op met team Van Bergen Ondernemerszaken.

Bron: Rendement