Niet onbeperkt bijverdienen voor studerende werknemer

Als een werkgever studenten of scholieren in dienst neemt, is het verstandig als hij deze werknemers op de bijverdiengrens voor de studiefinanciering wijst. Studenten en scholieren mogen namelijk niet zomaar onbeperkt bijverdienen.

Vakantiekrachten vangen in veel organisaties de zomerdrukte op. Vakantiekrachten die studeren of scholier zijn, hebben vaak recht op studiefinanciering. Ze moeten daarom goed opletten met bijverdienen. Verdienen ze namelijk te veel, dan moeten ze hun studiefinanciering stopzetten om te voorkomen dat ze na afloop van 2022 geld moeten terugbetalen.

Lenende student zonder reisproduct mag onbeperkt bijverdienen

De volgende drie groepen werknemers moeten rekening houden met de bijverdiengrens:

  • mbo’ers onder de 18 jaar met een studentenreisproduct;
  • mbo’ers vanaf 18 jaar die studiefinanciering ontvangen;
  • hbo’ers en wo’ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs.

Voor deze werknemers geldt dat zij in 2022 maximaal € 15.828,77 bruto mogen bijverdienen zonder consequenties voor hun studiefinanciering of reisproduct. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. De bijverdiengrens geldt niet voor vakantiekrachten die als student alleen gebruikmaken van het leenstelsel en geen recht hebben op het studentenreisproduct.

Soms weinig of geen loonheffing inhouden bij scholier of student

Voor studenten en scholieren hoeft een werkgever soms minder of zelfs helemaal geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Daarvoor moet hij voldoen aan de voorwaarden van de studenten- en scholierenregeling.

Bron: Rendement