NBA: privacy-toolkit voor mkb-kantoren

By 8 maart 2018december 8th, 2020Nieuws
De NBA heeft een privacy-toolkit ontwikkeld voor accountantskantoren. Deze toolkit ondersteunt met name de kleinere mkb-kantoren bij de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De toolkit is natuurlijk ook door andere accountants te gebruiken.
 
Praktische hulpmiddelen en tips
Vanaf 25 mei 2018 moet u aan de AVG voldoen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen en moeten kunnen aantonen dat ze voldoen aan de AVG. De toolkit geeft praktische hulpmiddelen en tips. Deze toolkit, die ook modellen en voorbeelden bevat, is te vinden op het besloten deel van de NBA-website.
 
De toolkit is gebaseerd op het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit stappenplan gaat ervan uit dat u nu al voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Met de invoering van de AVG komen er nieuwe regels bij en bestaande regels worden in een aantal gevallen aangescherpt.
 
Actualisering NBA-brochure

Binnenkort verschijnt ook een nieuwe versie van de NBA-brochure Nieuwe privacywetgeving in 2018. In deze geactualiseerde versie is opgenomen dat de accountant die een samenstellingsopdracht uitvoert verwerkingsverantwoordelijke is en worden een aantal aspecten van de AVG verder verduidelijkt. 

Bron: Accountant