Skip to main content

Minder betalen dan minimum kan leiden tot flinke boete

Niet voldoen aan het minimumloon kan ernstige consequenties hebben, waaronder aanzienlijke boetes. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft elke werknemer vanaf 21 jaar recht op een vastgesteld minimumloon per uur. Werkgevers dienen dit minimumloon als basis te hanteren en mogen niet minder betalen. Het niet naleven van deze regel kan resulteren in juridische sancties, zoals een wettelijke verhoging en een boete opgelegd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De WML is ingesteld om te voorkomen dat werknemers worden uitgebuit en om eerlijke concurrentie tussen bedrijven te waarborgen. Hoewel werkgevers het minimumloon mogen overschrijden, is het onderbetalen van werknemers verboden. In geval van onderbetaling kunnen werknemers een rechtszaak aanspannen en aanspraak maken op achterstallig loon, wettelijke verhogingen en rente. De periode waarin werknemers achterstallig loon kunnen opeisen, beslaat vijf jaar.

Een wettelijke verhoging kost de werkgever 5% over de vierde tot en met achtste werkdag nadat het loon betaald had moeten zijn, en 1% over elke volgende werkdag. In totaal kan de verhoging maximaal 50% bedragen, wat bij 33 werkdagen na het verplichte betaalmoment wordt bereikt. De rechter kan de verhoging eventueel matigen. De wettelijke rente waar de werknemer ook recht op heeft, bedraagt 7% in de eerste helft van 2024.

Dwangsom door Nederlandse Arbeidsinspectie
Bij onderbetaling kunnen werkgevers worden geconfronteerd met verschillende boetes en dwangsommen opgelegd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De hoogte van deze boetes varieert afhankelijk van de ernst van de overtreding. De Arbeidsinspectie kan ook waarschuwingen uitvaardigen en zelfs de werkzaamheden tijdelijk stilleggen bij herhaalde of ernstige overtredingen van de WML. Dit wordt gedaan om de rechten van werknemers te beschermen en naleving van de wet te waarborgen.

Bij ernstige overtredingen van de WML, waarvoor de werkgever een boete heeft gekregen, kan de Arbeidsinspectie ook een schriftelijke waarschuwing uitgeven. Deze waarschuwing benadrukt dat herhaling of toekomstige vergelijkbare overtredingen tot (preventieve) stillegging van de werkzaamheden kunnen leiden. Indien dit scenario zich voordoet, zal de Arbeidsinspectie de werkgever op de hoogte brengen via een beschikking. Deze beschikking zal aangeven vanaf welk moment de organisatie het werk moet stopzetten en voor welke periode.

Bron: Rendement