Meld betalingen aan derden vóór 1 februari 2024

Als een werkgever in 2023 betalingen heeft gedaan aan iemand die niet als ondernemer voor hem werkte en ook niet in (fictieve) dienstbetrekking stond, dient hij deze uitbetaalde bedragen aan derden vóór 1 februari 2024 aan de Belastingdienst te rapporteren.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om melding te maken van betalingen en verstrekkingen aan niet-werknemers. Hiermee doelt de Belastingdienst op personen voor wie de werkgever werkzaamheden heeft verricht maar voor wie hij geen loonheffing aangeeft. Dit betreft de zogenaamde uitbetaalde bedragen aan derden, inclusief betalingen in geld en de waarde van verstrekkingen in natura.

Vóór 1 februari aanleveren gegevens
Hoewel werkgevers de gegevens van de uitbetaalde bedragen aan derden op elk moment kunnen aanleveren, dient dit uiterlijk vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin de bedragen zijn betaald te gebeuren. Indien de werkgever bijvoorbeeld in 2023 bedragen aan derden heeft betaald, moet hij deze betalingen vóór 1 februari 2024 aan de Belastingdienst melden. Betalingen in 2024 kunnen gedurende dat jaar worden doorgegeven, maar dienen uiterlijk vóór 1 februari 2025 te zijn gerapporteerd.

Er zijn twee methoden om de gegevens aan te leveren: via het gegevensportaal van de Belastingdienst of via Digipoort. Werkgevers dienen de volgende informatie door te geven:

  • Het totale bedrag dat is uitbetaald, waarbij meerdere bedragen mogen worden opgeteld.
  • De datum van de uitbetaling.
  • De naam, het adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN) van de derde.

De Belastingdienst heeft een handleiding over de gegevensaanlevering (pdf) van uitbetaalde bedragen aan derden.

Bron: Rendement