Mag een werkgever gebruik van apps verbieden?

Uit angst voor Chinese spionage hebben diverse Europese overheidsinstellingen onlangs het gebruik van TikTok op zakelijke telefoons verboden. En het kabinet ontraadt rijksambtenaren spionagegevoelige apps te gebruiken. Mag een werkgever werknemers verbieden bepaalde apps te gebruiken?

Apps alleen met redelijk belang blokkeren
Of een werkgever werknemers kan verbieden bepaalde apps te gebruiken, is afhankelijk van wie de telefoon is. Bij een volledig zakelijke smartphone heeft de werkgever de meeste ‘beperkingsvrijheid’. Hij mag apps blokkeren. Ook kan hij in een gebruikersovereenkomst (tool) duidelijke afspraken maken over het gebruik van de telefoon. Gebruikt een werknemer de zakelijke smartphone ook privé, dan kan de werkgever apps blokkeren als hij hiervoor een redelijk belang heeft. Zo’n belang kan er bijvoorbeeld zijn als een werknemer in zijn functie veel werkt met bedrijfsgevoelige informatie. Ook in dit geval zijn duidelijke afspraken nuttig. De werkgever kan overwegen een aparte zakelijke omgeving te creëren op de telefoon. Als een werknemer zijn eigen smartphone gebruikt voor het werk, kan een werkgever het gebruik van apps niet verbieden. Het enige wat de werkgever kan doen is zijn werknemers hierover informeren.

Een werkgever mag het gebruik van social media niet verbieden. Wel kan hij het gebruik stroomlijnen (artikel). Artikel 660 van Burgerlijk Wetboek 7 regelt dat werkgevers een instructierecht (artikel) hebben. Op basis daarvan mogen zij ‘redelijke en billijke’ instructies geven aan de werknemers, die verplicht zijn zich hieraan te houden. De werkgever kan afspraken vastleggen in een socialmediabeleid (tool). Hierin kunnen regels worden opgenomen over de duur van het privégebruik van social media onder werktijd.

Bron: Rendement