Maak tijdig bezwaar tegen de WOZ-beschikking

Binnenkort ontvang je WOZ-beschikking 2024. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van jouw woning of gebouw per 1 januari 2023. Het verdient aanbeveling om deze beschikking te controleren. Een juiste WOZ-waarde is immers niet alleen van belang  voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor andere heffingen, zoals de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Let op! Ben je het niet eens met de vastgestelde waarde in jouw WOZ-beschikking? Binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking kan je bezwaar maken bij jouw gemeente.