Loondoorbetaling zieke AOW’er definitief naar 6 weken

Per 1 juli 2023 hoeven werkgevers bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer het loon nog maar zes weken door te betalen. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte én het recht op een Ziektewet-uitkering.

In 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd, zodat werkgevers het loon van een arbeidsgeschikte AOW’er voortaan ‘slechts’ 6 weken moesten doorbetalen in plaats van 104 weken bij ziekte. Daarom bepaalde het overgangsrecht dat het termijn voorlopig 13 weken zou blijven. Dit was een proef en omdat verdringing van anderen op de arbeidsmarkt is weggebleven, gaat per 1 juli 2023 het wettelijke termijn van 6 weken definitief in. De termijn van 13 weken blijft wel van toepassing op AOW’ers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn.

ALs een werknemer vóór 1 juli 2023 ziek is geworden (en dus recht heeft op 13 weken doorbetalen) en herstelt binnen die 13 weken, kan hij zich vervolgens binnen 4 weken opnieuw ziek melden, hij mag dan nog wel de 13 weken volmaken. Als twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen, wordt dit namelijk als één ziekteperiode gezien.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Rendement, Kvk, Rijksoverheid