Loonbeslag bij werknemer: Wat betekent dit voor de werkgever?

Een loonbeslag is een duidelijk signaal van financiële problemen bij een werknemer. Wat zijn de stappen die een werkgever kan nemen en wat zijn de gevolgen hiervan?

Achtergrond
Bij loonbeslag legt een deurwaarder beslag op een deel van het loon van een werknemer namens een schuldeiser. Dit gebeurt na goedkeuring van een rechter of overheidsinstantie, omdat de werknemer bepaalde rekeningen niet heeft betaald.

Verantwoordelijkheid van de werkgever
De werkgever moet een deel van het loon aan de beslaglegger betalen. Als de werkgever dit niet doet, kan de deurwaarder eisen dat de werkgever de schuld betaalt.Signalen en Acties voor Werkgevers

Bij de eerste signalen van loonbeslag is het essentieel om met de werknemer in gesprek te gaan. Dit helpt om de werknemer bewust te maken van het aankomende loonbeslag en biedt de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen.

Stappen voor Werkgevers

  1. In gesprek gaan: Informeer de werknemer over het aanstaande loonbeslag en bespreek mogelijke oplossingen, zoals het treffen van een betalingsregeling met de schuldeiser.
  2. Verwijs naar hulp: Bied ondersteuning aan, zoals het inhuren van een budgetcoach of doorverwijzen naar gemeentelijke hulpinstanties en vrijwilligersorganisaties.
  3. Controleer beslagvrije voet: Zorg ervoor dat de werknemer de beslagvrije voet controleert en, indien nodig, aanpast. Dit beïnvloedt het bedrag dat de werknemer behoudt voor noodzakelijke kosten van levensonderhoud.Op de website uwbeslagvrijevoet.nl staat een tool om de beslagvrije voet na te rekenen. Als de berekening niet klopt, moet de werknemer dit doorgeven aan de deurwaarder. Ook als het inkomen of de leefsituatie van de medewerkers (tijdelijk) verandert, moet de werknemer dit direct doorgeven aan de beslaglegger/deurwaarder. Die berekent de beslagvrije voet dan opnieuw.
  4. Bijzondere omstandigheden: Informeer de werknemer over bijzondere omstandigheden die het loonbeslag kunnen beïnvloeden, zoals hoge woonkosten of partnerinkomen.

Gevolgen voor de organisatie
Een loonbeslag brengt extra administratie met zich mee en heeft juridische gevolgen voor de organisatie. Werkgevers moeten meewerken aan het loonbeslag en correcte informatie verstrekken om juridische complicaties te voorkomen.

Meer informatie over de gevolgen voor werkgevers vind je op de website van de KBVG en in de Sammen factsheet loonbeslag voor werkgevers.

Privacyregels
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten werkgevers zich bewust zijn van privacyregels bij het verwerken van persoonsgegevens. Deel informatie over loonbeslag binnen de organisatie alleen op noodzakelijk niveau en houd documenten veilig.

Conclusie
Een loonbeslag is niet alleen een uitdaging voor de werknemer, maar heeft ook implicaties voor de werkgever. Het is van vitaal belang om proactief te handelen, ondersteuning te bieden en de nodige stappen te ondernemen om de impact op zowel de werknemer als de organisatie te minimaliseren.

 

Bron: Financieelfittewerknemers.nl, Wijzer in geldzaken