Loonadministratie 2023

Voor het opstarten van de loonadministratie van 2023 hebben we een aantal gegevens nodig. Heeft u deze al aangeleverd?

  • Kopie beschikking Werkhervattingskas (WhK) 2023

Eind november heeft u van de belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas 2023 (WhK) gekregen. Graag ontvangen wij hiervan een kopie. Bent u eigenrisicodrager geworden of heeft u nieuwe premiepercentages eigenrisicodrager 2023 ontvangen van uw verzekeraar, stuur ons die informatie dan ook.

  • Premiegegevens verzekeringen 2023

Mogen wij, indien relevant, de premiegegevens 2023 van uw pensioenverzekeraar en andere relevante verzekeringen?

  • Onbelaste reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2023 mag de onbelaste reiskostenvergoeding vergoed worden op basis van € 0,21 per kilometer.

  • Onbelaste thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2023 mag de onbelaste thuiswerkvergoeding vergoed worden op basis van € 2,15 per thuiswerkdag. Dit is een vrijgestelde vergoeding die geen impact heeft op de vrije ruimte van de WKR.

  • Normbedrag maaltijd

Het normbedrag van kantinemaaltijden wordt per 1 januari 2023 verhoogt naar € 3,55.

  • Gebruikelijk DGA-loon

De hoogte van het gebruikelijk loon van de DGA wordt in 2023 € 51.000.

Vastlegging contracten
Voor werknemers met een schriftelijk overeengekomen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (zijnde geen oproepcontract) mag de lage WW-premie worden toegepast. Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 4% van het premieloon. Zonder de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst mogen wij dit niet toepassen. Hebben wij een kopie van alle arbeidsovereenkomsten?

Oproepkrachten
En houd u er rekening met het schriftelijke aanbod van vaste uren voor oproepkrachten? In verband met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bent u verplicht om na iedere periode van 12 maanden een oproepkracht een vast aantal uren aan te bieden. De oproepkracht is vrij om dit te accepteren dan wel af te wijzen. Zorgt ook in geval van een afwijzing dat u deze op papier hebt.

Doet u geen schriftelijk aanbod, dan heeft de werknemer recht op het niet-genoten loon vanaf de uiterlijk datum waarop u als werkgever het aanbod had moeten doen.

Vragen? Bel of mail ons. Wij helpen u graag.