Levering bouwterrein door aanwezige functieloze fundering en riolering

Een gemeente bezit een voormalig recreatieterrein, waarop gebouwen en recreatiewoningen met fundering en riolering staan. Zij sluit in 2007 een koopovereenkomst met een woningstichting, waarbij wordt afgesproken dat de gemeente de percelen met bebouwing zal leveren. In 2014 wordt deze overeenkomst ontbonden en zegt de gemeente toe mee te werken aan de rechtstreekse verkoop en levering van percelen aan de kopers.  De opstallen worden gesloopt, maar de fundering en riolering blijven behouden. Enkele percelen worden door de gemeente verkocht zonder btw. De inspecteur stelt dat sommige van de verkochte percelen bouwterreinen zijn en legt btw-naheffingsaanslagen op.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden constateert dat op het moment van de levering van zestien van de achttien percelen delen van de fundering en riolering aanwezig zijn. De funderingen bestaan uit betonnen platen die gemakkelijk en snel te verwijderen zijn, en ook de riolering is eenvoudig te verwijderen. Bovendien kunnen zowel de fundering als de riolering niet worden gebruikt voor de nieuwe bebouwing. Gezien deze omstandigheden kunnen de percelen niet worden beschouwd als gebouwde percelen, maar als bouwterreinen. Daarom zijn de btw-naheffingsaanslagen terecht opgelegd.

Bron: Fiscount