Levenstestament werkt niet altijd

Als mensen zelf niet meer in staat zijn om goede beslissingen te nemen, is het belangrijk dat iemand anders dit namens hen kan doen. Dit is bijvoorbeeld relevant bij vergevorderde dementie of een comateuze toestand. Voordat het zover komt, kan het verstandig zijn dat de betrokkene een levenstestament opstelt. Een levenstestament is ontworpen voor dergelijke situaties en kan zowel financiële als medische beslissingen omvatten. Maar werkt het levenstestament in de praktijk zoals bedoeld?

In tegenstelling tot een (echt) testament, dat pas na overlijden van kracht wordt, is een levenstestament een direct ingaande volmacht voor de periode tot aan het overlijden. Het kan volmachten bevatten voor zowel financiële als medische zaken, en soms ook wensen met betrekking tot het levenseinde. Op financieel gebied functioneert het levenstestament redelijk goed; banken kunnen hier doorgaans mee uit de voeten. Medisch gezien is het echter ingewikkelder. Zo denken veel cliënten dat ze een euthanasiewens kunnen vastleggen in een levenstestament. Deze aanname is onjuist, aangezien het vastleggen van zo’n wens slechts een indicatie voor een arts is, en niet meer dan dat. Kortom, als je cliënten hebt die een levenstestament willen opstellen, is het belangrijk hen erop te wijzen dat dit niet altijd een allesomvattende oplossing is. Estate planners kunnen hier meer over vertellen.

Bron: Fiscount