Let op: Eigenrisicodragerschap 2021 vóór 2 oktober aanvragen

By 8 september 2020december 8th, 2020Nieuws

Werkgevers die per 2021 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor bij de Belastingdienst indienen uiterlijk 1 oktober. Een eigenrisicodragers betalen geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal 10 jaar opdraait voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Werkgevers kunnen er twee keer per jaar ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW) Dit is per 1 januari en per 1 juli. Hetzelfde geldt als uw organisatie eigenrisicodrager is en wil terugkeren naar de publieke verzekering van UWV. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Dit geldt voor beide gevallen. De deadline voor eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2021 is dus 1 oktober 2020.

Geen Whk-premie voor eigenrisicodragers
Werkgevers zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW gewoonlijk verzekerd via UWV. Zij dragen dan ook gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Deze premie bestaat uit de Ziektewet (ZW) en de WGA-uitkeringen voor flexibele en vaste krachten.

Organisaties die eigenrisicodrager zijn geworden voor één van deze verzekeringen betalen dat deel van de premie niet. UWV betaalt in dat geval ook geen uitkering aan zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers die daar recht op hebben. Deze kosten zijn voor de eigenrisicodrager zelf (maximaal 10 jaar). Veel eigenrisicodragers sluiten een particuliere verzekering af voor de WGA en ZW.

Ondernemingsraad heeft adviesrecht                                                                
Een werkgever die het eigenrisicodragerschap overweegt, moet de voor- en nadelen goed in kaart te brengen en een strak verzuimbeleid naleven. Hij moet de ondernemingsraad (OR) in deze overweging betrekken, aangezien de OR adviesrecht heeft bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Als de organisatie van de werkgever de ondernemingsraad nog niet heeft geïnformeerd over de voorgenomen overstap naar het eigenrisicodragerschap, zal de deadline van 1 oktober niet meer haalbaar zijn.

Bron: Rendement