Lage inkomensvoordeel: vergoeding voor werknemers met een laag inkomen

By 31 januari 2017december 8th, 2020Nieuws

Sinds 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Dit heet het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon van een 23-jarige verdienen. Deze tegemoetkoming wordt per uur berekend.    
 
Bedragen LIV
Zoals hierboven is aangegeven komt u in aanmerking voor het LIV als een werknemer gemiddeld tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon per uur verdient. Binnen deze groep is een splitsing gemaakt:
  • Voor werknemers die tussen 100% en 110% van het minimumloon verdienen, krijgt u maximaal € 2.000 per werknemer per jaar.
  • Voor werknemers die tussen 110% en de 125% van het minimumloon verdienen, krijgt u maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

Let op! Er geldt wel een uren eis: werkgevers krijgen alleen het LIV voor werknemers die minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar bij de werkgever hebben.

Werkgevers hoeven geen actie te ondernemen om het LIV te ontvangen. Na afloop van het kalenderjaar ontvangen zij dit automatisch. 
 
Komt u in aanmerking voor LIV? 
Via https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/ kunt u berekenen of u voor een werknemer recht heeft op de LIV.
 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de LIV? Neem dan contact op met onze salarisadministratie. U kunt ons per mail salaris@van-bergen.nl of telefonisch (024) 323 38 23 bereiken.