Lage-inkomensvoordeel (LIV) gaat per 2021 omlaag

Per 2021 wordt het bedrag van het Lage- Inkomensvoordeel (LIV) verlaagd. Dit bedrag gaat van €0,51 naar €0,49. Het maximumbedrag van €1.000 per jaar is verlaagd naar €960.

Het LIV-tarief is in 2020 al gedaald en deze daling zet door. Het budget van LIV wordt per 2021 met €14,3 miljoen per jaar verminderd. Dit is dan ook de reden dat het tarief in 2021 omlaag gaat. De uitbetaling van de LIV vindt altijd een jaar later plaats.

De jeugd-LIV gaat verdwijnen en de minister is hiervoor bezig met een oplossing. Er zijn hierover al afspraken gemaakt. LIV wordt in de toekomst gerichter ingezet en zo wordt dit omgevormd tot een loonkostenvoordeel (LKV) voor potentieel kwetsbare jongeren. Dit moet ervoor gaan zorgen dat werknemers gestimuleerd worden om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en in dienst te houden.

De voorwaarden voor een lage-inkomensvoordeel

Het LIV is net als het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) een tegemoetkoming die werkgevers kunnen ontvangen per verloond uur. Om dit te ontvangen moet de werknemer voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  1. De werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren voor de organisatie in het kalenderjaar
  2. Per kalenderjaar is het gemiddelde uurloon van de werknemer minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijke minimumloon bij een werkweek van 40 uur.
  3. De werknemer is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.

Heeft u vragen over de LIV? Neem dan contact op met ons team.

Bron: Rendement