Skip to main content

Korting op gebruikelijk loon voor dga vervalt

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen straks bij het vaststellen van hun gebruikelijk loon geen rekening meer houden met de zogeheten doelmatigheidsmarge. Dit betekent dat deze dga’s een hoger salaris moeten opgeven in de loonaangifte en hierdoor dus meer belasting moeten gaan betalen.

Een dga moet voor de loonaangifte een salaris opgeven dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden. Dit gebruikelijk loon moet gelijk zijn aan het loon van een werknemer ‘in de meest vergelijkbare dienstbetrekking’.

Op dit moment mag de dga het gebruikelijk loon (toolbox) dan nu nog stellen op 75% van dit salaris. Dit is de doelmatigheidsmarge. Maar deze doelmatigheidsmarge verdwijnt helemaal. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het kabinet deze korting op het loon helemaal wilt afschaffen. Waarschijnlijk al met ingang van 2023.

Het gevolg van deze wijziging is dat dga’s die nu de doelmatigheidsmarge gebruiken straks een hoger gebruikelijk loon moeten hanteren. Dit betekent dat de dag meer belasting moet gaan betalen in box 1 van de inkomstenbelasting. Op deze manier hoopt het kabinet ook meer neutraliteit te brengen in het belastingstelsel, want het loon van dga loopt dan gelijk met een werknemer met een vergelijkbare functie.

Bron: Rendement