Kort verzuim is voorbode voor langdurig verzuim

Uit onderzoek blijkt dat kort verzuim vaak leidt tot regelmatig en langdurig verzuim, dus is het belangrijk voor de werkgever om het kort verzuim toch te laten registreren. Veel bedrijven zien het melden van het korte verzuim (minder dan een week ziek) als een onnodige administratieve handeling. Als bedrijven dit goed melden bij de arbodienst, dan kunnen zij hier een signalerende rol bij spelen.

Een werkgever die met zijn werknemer in gesprek gaat over het verzuim, kan op tijd in grijpen. Dit is voor beide partijen fijn. Op deze manier is er verbinding van allebei de kanten en kan en langdurig verzuim voorkomen worden en voelt de werknemer zich ondersteund. Het gesprek aangaan is dus erg belangrijk.

Bron: Rendement, Salarisnet