Kennisgroep Belastingdienst: vereenvoudigde ABC-regeling en tarief goederenvervoer

Sinds 2023 publiceren de Kennisgroepen van de Belastingdienst regelmatig standpunten over specifieke fiscale vraagstukken. Recent heeft de Kennisgroep omzetbelasting zich uitgesproken over de vereenvoudigde ABC-regeling bij ketentransacties en het btw-tarief voor het vervoer van goederen tussen derde landen. Hierbij worden twee casussen besproken. De eerste casus betreft de vereenvoudigde ABC-regeling bij ketentransacties, waarbij een in Polen gevestigde leverancier (A) goederen levert aan een in Nederland gevestigde ondernemer (B), die deze goederen vervolgens doorverkoopt aan een in Frankrijk gevestigde ondernemer (C).

Ondernemer C verkoopt de goederen vervolgens door aan de ook in Frankrijk gevestigde ondernemer D (ketentransactie A-B-C-D). B verstrekt aan A zijn Nederlandse btw-identificatienummer en de goederen worden in opdracht van B direct vanuit Polen verzonden naar de in Frankrijk gevestigde eindafnemer D. De Kennisgroep omzetbelasting bevestigt dat op de opeenvolgende leveringen van A aan B en die van B aan C de vereenvoudigde ABC-regeling van toepassing is in de zin van artikel 141 Richtlijn 2006/112/EG. De directe verzending van de goederen naar het bedrijfsadres van de eindafnemer D in plaats van het bedrijfsadres van C staat toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling niet in de weg. Nederlandse ondernemers die als tussenhandelaar B de vereenvoudigde ABC-regeling willen toepassen, moeten expliciet op de factuur vermelden ‘Btw verlegd’.

Casus tarief goederenvervoer derde landen
In deze casus vervoert een in Nederland gevestigde transporteur in opdracht van een eveneens in Nederland gevestigde ondernemer goederen van een derde land naar een ander derde land. In tegenstelling tot wat de wetgever in de wetsgeschiedenis heeft aangegeven – het btw-nultarief geldt ook voor goederenvervoer van een derde land naar een ander derde land in gevallen als het om niet ingevoerde goederen gaat – is deze vervoersdienst volgens de Kennisgroep belast met 21% btw. Transportondernemers zullen hiermee rekening moeten houden bij de facturatie van vervoersdiensten van goederen buiten Nederland.

Bron: Fiscount