Kabinet neemt maatregelen lastenverlichting voor werkgevers

By 23 oktober 2018december 8th, 2020Nieuws

Nu de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, wil het kabinet het vestigingsklimaat via andere maatregelen verbeteren. Voor wat betreft de loonheffingen gaat het om verlaging van de werkgeverslasten, overgangsrecht voor de 30%-regeling en intensivering van de S&O-afdrachtvermindering. De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van 8 naar 5 jaar. Er komt overgangsrecht voor werknemers, waarvoor de regeling als gevolg hiervan in 2019 of 2020 eindigt. Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt in 2020 verhoogd van 14% naar 16%. De nieuwe voorstellen worden op 26 oktober a.s. aan de Kamer aangeboden.

Bron: Fiscount