Skip to main content

Juiste Vpb-aanslagen nog belangrijker door hogere belastingrente

Op 1 maart 2023 wordt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (en bronbelasting) verhoogd van 8% naar 10,5%. Dit is een direct gevolg van de verhoging van de wettelijke rente voor handelstransacties op 1 januari 2023. Moet uw bv over 2022 vennootschapsbelasting betalen? Dan is het dus nog belangrijker geworden om vóór 1 mei 2023 een verzoek in te dienen om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkomt u dat uw bv achteraf veel belastingrente moet betalen. Is het verzoek namelijk ingediend binnen vier maanden na afloop van het belastingjaar en komt de (aanvullende) voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar u om hebt verzocht? Dan hoeft uw bv geen belastingrente te betalen. Doet  u geen verzoek voor de aanslag vennootschapsbelasting 2022, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2023 belastingrente berekend over de te betalen aanslag. Ook voor eerdere jaren kan het van belang zijn om te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag.