Is het toegestaan voor een werkgever om lijfrentepremies te betalen voor een werknemer?

Een groeiend aantal werkgevers dat geen pensioenregeling heeft maar wel iets willen regelen, kiest ervoor om een loontoeslag te bieden ten behoeve van een eigen lijfrente voor de werknemer. Om er zeker van te zijn dat de (netto) bijdrage ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor een oudedagsvoorziening, zijn er werkgevers die de premie rechtstreeks overmaken naar de lijfrenteverzekeraar of de bancaire lijfrente-uitvoerder. Dit is mogelijk als de werknemer zelf de verzekeringnemer op de polis is of de rekeninghouder is van het bancaire product.

Om fiscaal als ‘op de belastingplichtige drukkende premies’ te worden beschouwd volgens artikel 3.124, lid 1, onderdeel c van de Wet IB 2001, moet de verzekeringnemer/rekeninghouder de premies daadwerkelijk betalen. In dit geval is de werkgever degene die de verzekeringnemer/rekeninghouder in staat stelt om dit te doen.

Bij levensverzekeraar Scildon is er zelfs een specifiek product genaamd ‘de werknemerslijfrente’, waarbij de verzekeraar de premie rechtstreeks bij de werkgever int. Bovendien kan deze verzekeraar met een erfrente een periodieke nabestaandenuitkering regelen. Door de recente verruiming van de jaarruimte sinds 2023, is de lijfrente over het algemeen een aantrekkelijk alternatief geworden voor het opzetten van een pensioenregeling.

Bron: Fiscount