Skip to main content

Het is mogelijk om een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij de Belastingdienst aan te vragen als u werknemer met een ter beschikking gestelde auto maximaal 500 km per kalenderjaar privé rijdt. Dit moet de werknemer wel kunnen bewijzen. Hiervoor moet u een kopie van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij uw administratie houden en stopt de bijtelling vanaf het eerstvolgende loontijdvak waarover u het loon moet berekenen. Het is niet mogelijk om voor de loontijdvakken waardoor de werknemer al loon heeft gekregen, aan te passen.

Gaat uw werknemer met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 km privé rijden? Dan moet hij dat zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst en het online formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’ invullen.

Daarna ontvangt u van de Belastingdienst een brief met de benodigde informatie voor de aangifte loonheffingen. De bijtelling geldt voor het gehele kalenderjaar waarin uw werknemer de auto ter beschikking heeft, dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring nog wel had.

De werknemer ontvangt een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/ premie volksverzekeringen, maar ook voor de premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet, die normaal gesproken door u worden betaald. Dus u hoeft de bijtelling niet met terugwerkende kracht aan te geven.

 

Bron: Fiscount