Box 3-heffing in de Inkomsten Belasting (IB) blijft de gemoederen bezighouden.

Het is bijna niet mogelijk om het rendement te behalen dat de Belastingdienst veronderstelt. Belastingbetalers in box 3 moeten als zij het niet eens zijn met de heffing van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020 een bezwaarschrift indienen.

Volgens de Hoge Raad is bij box 3-heffing voor iemand sprake van een individuele en buitensporige last als de box 3- heffing meer is dan het werkelijke rendement.

Heffing leidt tot individuele en buitensporige last. Van buitensporige last is sprake als iemand op zijn vermogen moet interen om de belasting te kunnen betalen.

Lees hier meer

Bron: Rendement, Futd