Inhouding zorgpremie op loon: een leidraad voor werkgevers

Als werkgever kan het ontvangen van een verzoek van het Centraal Administratiekantoor (CAK) om de zorgpremie in te houden op het loon van een werknemer een belangrijk signaal zijn van financiële zorgen. Het is essentieel om te begrijpen wat dit verzoek inhoudt en hoe je als werkgever kunt handelen om de werknemer te ondersteunen.

Achtergrond
Iedere inwoner van Nederland is verplicht verzekerd voor gezondheidszorg en moet daarom een premie betalen. Als een werknemer ten minste 6 maanden geen zorgpremie heeft betaald, meldt de zorgverzekeraar de werknemer aan bij het CAK als wanbetaler. Vanaf dat moment neemt het CAK de premie-inning over en vraagt de werkgever om de premie in te houden op het loon van de werknemer, ook wel bekend als de bestuursrechtelijke premie.

Verplichtingen voor de Werkgever
De werkgever is verplicht om mee te werken aan het verzoek van het CAK en moet de bestuursrechtelijke premie overmaken aan het CAK. Deze premie wordt ingehouden op het nettoloon van de werknemer. Het is cruciaal om de juiste premie in de juiste maand in te houden, aangezien het niet mogelijk is om dit achteraf te verhalen op de werknemer.

Gevolgen voor de Werknemer
Ondanks het inhouden van de premie blijft de werknemer verzekerd voor de basisverzekering. Echter, de bestuursrechtelijke premie is hoger dan de premie van de zorgverzekeraar, en eventuele aanvullende verzekeringen kunnen na een achterstand van twee termijnen vervallen. De werknemer moet ook zorgen voor de aflossing van zijn schuld aan de zorgverzekeraar en bijkomende kosten, wat de financiële problemen kan vergroten.

Hoe de Werkgever Kan Helpen

  • Ga direct in gesprek met de werknemer na ontvangst van het verzoek van het CAK. Stimuleer de werknemer om een betalingsregeling te treffen met de verzekeraar.
  • Heeft de werknemer vragen? Op de website van de zorgverzekeringslijn staat veel informatie. Op werkdagen zijn zij bereikbaar op telefoonnummer 0800 – 64 64 644.
  • Wijs op beschikbare hulp bij geldzorgen, zoals bij de gemeente, vrijwilligers (via Geldfit), of overweeg het inhuren van een budgetcoach voor de werknemer.

Loonbeslag en Bestuursrechtelijke Premie
De bestuursrechtelijke premie is geen loonbeslag maar een verplichte inhouding van een vaste last. De werkgever draagt de bestuursrechtelijke premie af aan het CAK en het loonbeslag aan de deurwaarder. De hoogte van de zorgpremie heeft geen invloed op de beslagvrije voet.

Stoppen met Afdracht aan het CAK
De werkgever stopt met de afdracht aan het CAK wanneer dit door het CAK wordt aangegeven, meestal na het treffen van een betalingsregeling of volledige aflossing van de schuld.

Uitdiensttreding
Bij uitdiensttreding moet de werkgever schriftelijk doorgeven aan het CAK, met vermelding van de naam, BSN-nummer, en de datum van uitdiensttreding. Druk de brief af op papier met het bedrijfslogo en zet jouw handtekening. De brief kun je sturen aan het postadres van het CAK.

Hulp en Informatie
Voor hulp of meer informatie kunnen werkgevers en medewerkers contact opnemen met de Zorgverzekeringslijn op werkdagen via het telefoonnummer 0800 – 64 64 644. Daarnaast wordt aangeraden hulp bij geldzorgen te zoeken bij de gemeente, vrijwilligers, of door het inhuren van een budgetcoach.

Bronnen: FinancieelFitteWerknemers.nl, Wijzer in Geldzaken.