Skip to main content

IBAN: Pas uw administratie en software tijdig aan!

By 27 februari 2013december 8th, 2020Nieuws

Consumenten en bedrijven moeten binnenkort verplicht gebruikmaken van een langer rekeningnummer van 18 tekens. Het gaat hier om het International Bank Account Number, oftewel IBAN. Ook komen er nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld uw bedrijfsadministratie. Onderneem daarom nu al actie, zodat uw bedrijf op tijd klaar is.

Ons land gaat op 1 februari 2014 helemaal over op het Europese betalingssysteem SEPA. Daarmee kunnen ondernemers en particulieren in het hele eurogebied op dezelfde manier betalen. Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) vervallen de vertrouwde Nederlandse rekeningnummers en worden ze vervangen door hun Europese tegenhanger IBAN.

Actie geboden
De Nederlandsche Bank heeft eerder dit jaar gewaarschuwd dat veel mkb-bedrijven niet moeten wachten tot het laatste moment. Het gevaar bestaat immers dat u als ondernemer onvoorziene wijzigingen in uw administratie of software niet op tijd heeft doorgevoerd.

Waar moet u aan denken? Een lijst met enkele aandachtspunten:

  • Aanpassing van uw softwarepakketten voor administratie- en facturatiesystemen aan het nieuwe rekeningnummer.
  • Voor incassoprocessen hebben de veranderingen de grootste gevolgen. Zo veranderen de termijnen voor een eenmalige incasso en de doorlopende machtigingen. Ook de Europese incassoregels wijzigen.
  • Order- en factuurpapier en andere communicatiemiddelen (denk aan uw website) waarop het nieuwe rekeningnummer moet worden vermeld.
  • Houd rekening met eventuele liquiditeitskwesties na 1 februari 2014, omdat het betalingsverkeer en de incassoprocessen mogelijk trager verlopen door invoering van IBAN.
  • Voor de populaire online betalingsmethode IDEAL is er een SEPA-variant. Ondernemingen die met IDEAL werken voor onlinebetalingen, bijvoorbeeld in combinatie met een webshop, kunnen hiervan gebruikmaken.

Deze lijst omvat uiteraard niet alle zaken waaraan u moet denken bij de SEPA-migratie. De website www.overopIBAN.nl bevat alles wat u nodig heeft voor een soepele overgang. Denk aan een checklist, een toolkit en veelgestelde vragen.

Tip
Maak gebruik van de IBAN BIC Service (www.ibanbicservice.nl) om voor bestaande Nederlandse rekeningnummers van bijvoorbeeld klanten en leveranciers de juiste bijbehorende IBAN en BIC op te zoeken.