Hogere loonkosten per 1 juli 2017 door wijziging wettelijk minimum jeugdloon

By 10 april 2017december 8th, 2020Nieuws

Vanaf 1 juli a.s. stijgt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 18 jaar of ouder met maximaal 15%. De Eerste Kamer heeft een nieuw wetvoorstel aangenomen. In dit nieuwe wetvoorstel zal het minimum jeugdloon in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar.

De leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volwassenen minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. 
Als gevolg daarvan zal ook voor de werknemers in de leeftijd van 18 jaar tot 22 jaar het wettelijk minimumloon worden aangepast.

 
Wat betekent dit concreet? 
Concreet gaan werknemers van 18 tot en met 22 jaar met een salaris gebaseerd op het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2017 tot wel € 230 per maand meer verdienen, zie onderstaande tabel:
 
percentage van het wettelijk
 
maandelijkse bedragen bij een
minimum loon
 
fulltime dienstverband
 

Leeftijd
tot 1 juli 2017
vanaf 1 juli 2017
 
tot 1 juli 2017
vanaf 1 juli 2017

verhoging
 

 

 

 

 

 
 
18 jaar
45,50%
47,50%
 
€ 706,00
€ 737,01
€ 31,01
19 jaar
52,50%
55,00%
 
€ 814,60
€ 853,38
€ 38,78
20 jaar
61,50%
70,00%
 
€ 954,25
€ 1.086,12
€ 131,87
21 jaar
72,50%
85,00%
 
€ 1.124,90
€ 1.318,86
€ 193,96
22 jaar
85,00%
100,00%
 
€ 1.318,85
€ 1.551,60
€ 232,75

 
 
Officiële bedragen 
LET
 OP! Dit zijn nog NIET de officiële bedragen. Deze bedragen zijn nog gebaseerd op het wettelijk minimumloon van 1 januari 2017. De definitieve bedragen per 1 juli 2017 worden nog door de Rijksoverheid gepubliceerd. 

Compensatieregeling

De verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon komt niet geheel voor de rekening van de werkgever. Er is een compensatieregeling opgenomen in de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL).Voor het bepalen van deze tegemoetkoming is van belang:

  • De leeftijd van uw werknemer op 31 december van het vorige kalenderjaar;
  • Het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar waarover het voordeel wordt toegekend. 
Deze compensatieregeling wordt echter pas ingevoerd in 2018. De compensatie wordt door de belastingdienst berekend en achteraf (in 2019 voor het eerst) aan u uitgekeerd.
 
Om u toch te compenseren over de periode juli tot en met december 2017, ontvangt u over het eerste halfjaar 2018 een compensatie van 1,5 keer de normale compensatie.

Vragen?

Mocht u vragen hebben rondom de wijziging van het wettelijke jeugdloon, neem dan gerust contact op met ons: info@van-bergen.nl  of telefonisch: (024) 323 3823