Skip to main content

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de heffingsmethodiek (de zogenaamde vermogensmix) in box 3 voor de jaren 2017 en 2018 discriminerend is.

De Hoge Raad oordeelt dat een verhoudingsgewijs zware financiële last wordt verbonden aan de keuze om niet over te gaan tot het risicovol beleggen van vermogen. Daarnaast werkt de forfaitaire vermogensmix discriminerend uit voor degenen die pech hebben gehad met hun risicovolle beleggingen en daarover toch relatief zwaar worden belast. De Hoge Raad biedt daarom rechtsherstel aan: Alleen voor de jaren 2017 en 2018 wordt het werkelijke rendement in de heffing betrokken.

Wat nu te doen?
Er is nog veel onduidelijk en de Belastingdienst laat weten later meer bekend te maken wat betreft de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. We hopen dat de Belastingdienst snel met duidelijkheid komt. Maar ondertussen kunnen we niet altijd stilzitten. Voor de al ingediende en de nog in te dienen aangiften inkomstenbelasting voor de jaren 2017 tot en met 2021 wordt aangeraden om de volgende richtlijnen in acht te nemen.

  1. Als de bezwaartermijn van 6 weken voor de opgelegde aanslag inkomstenbelasting nog niet is verstreken, kan je het best pro forma bezwaar aantekenen. Later word je dan in de gelegenheid gesteld om het bezwaar nader te motiveren en dan de werkelijke rendementen door te geven. In de tussentijd hopen we op meer duidelijkheid namens de Belastingdienst.
  2. Is de bezwaartermijn al verstreken? Wacht dan nog even met het aantekenen van (ambtshalve) bezwaar. Te laat ben je toch al; een maandje wachten kan dan ook geen kwaad. Wellicht komt er, zoals gezegd, een generieke regeling voor alle belastingplichtigen (dus ook voor de niet-bezwaarmakers).
  3. Wij adviseren geen verbeterde aangiftes in te dienen voor de aangiften waarvan nog geen aanslag opgelegd is. Voor zover ons bekend is in de meeste aangiftesoftware het niet mogelijk om het rendementspercentage handmatig aan te passen. Natuurlijk kan je de rendementsgrondslag zodanig wijzigen door bezittingen weg te halen of fictieve schulden op te nemen om zo materieel op het werkelijke rendement uit te komen. Maar strikt genomen wordt dan geen juiste aangifte gedaan en bovendien werkt de hoogte van de rendementsgrondslag ook door naar andere regelingen, zoals de eigen bijdrage WMO. En als er dan toch een algemene compensatieregeling komt, dan is het wel zo prettig dat de daarvoor benodigde gegevens juist in de aangifte staan.
  4. En voor nog in te dienen aangiften inkomstenbelasting (bijvoorbeeld voor de jaren 2020 en 2021) adviseren wij voorlopig ook de aangiften conform de aangiftesoftware in te dienen. Vanzelfsprekend dien je tijdig bezwaar aan te tekenen als de aanslag wordt opgelegd.

Zodra er meer duidelijkheid komt van de Belastingdienst of van het Ministerie van Financiën zullen wij u verder informeren.

Bron: Fiscount