Hoe vestig je pandrecht op een vordering?

Ondernemers willen er graag zeker van zijn dat klanten hun rekening betalen. Er zijn diverse methoden om deze zekerheid te verkrijgen, waarvan het vestigen van een pandrecht een van de meest gebruikelijke is. Dit biedt de ondernemer een gunstiger positie in het geval van betalingsproblemen of het faillissement van de klant. Een pandrecht verschaft het recht van parate executie, wat betekent dat de ondernemer zonder tussenkomst van een rechter de zaak waarop het recht is gevestigd kan verhalen. Hierdoor is juridische procedures bij de rechter overbodig. De schuldeiser heeft de garantie dat hij zich kan verhalen op de verpande zaak.

Verpanding lijkt op het vestigen van een hypotheekrecht. Beide rechten bieden zekerheid (en worden veel door banken gebruikt), met het verschil dat een hypotheekrecht op een onroerende zaak gevestigd wordt en een pandrecht op een roerende zaak.

Vereisten vestiging pandrecht
Een pandrecht op een vordering kan stil of openbaar worden gevestigd. De vestigingsvereisten verschillen van elkaar. Een openbaar pandrecht wordt gevestigd door middel van een onderhandse akte en mededeling van de verpanding aan de debiteur. Vestiging van een stil pandrecht (zonder mededeling van de verpanding aan de debiteur) vindt plaats door middel van een authentieke (notariële) akte of door middel van een onderhandse akte, die moet wordt geregistreerd bij de Belastingdienst. Vergeet dit niet, want het stille pandrecht op de vordering komt anders niet tot stand!

Bron: Fiscount