Hoe kan ik werktijdverkorting en een WW-uitkering voor mijn personeel aanvragen?

By 12 maart 2020december 8th, 2020Nieuws

In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na overstroming, een brand of uitbraak van een epidemie. Zoals een uitbraak van het SARS-virus of het nieuwe coronavirus, waardoor uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. 

Vergunning werktijdverkorting aanvragen
Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet in ieder geval voldoen aan de voorwaarden:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

De vergunning geldt maximaal 6 weken. 
Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:

  • over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen; 
  • voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd; 
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten
U kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan dit niet aangevraagd worden.

Verlenging vergunning
Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen. Deze werktijdverkorting mag 24 weken maximaal in totaal duren. 

Heeft u een aanvraag ingediend?
Via Mijnzaak kunt u zien wie de behandelaar is van uw verzoek, u kunt rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar. In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag vindt u de inloggegevens voor Mijnzaak. Het ministerie van SZW probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Zorg dat uw aanvraag zo compleet mogelijk is. Want hoe completer de aanvraag, hoe sneller het proces gaat.

WW-uitkering voor personeel aanvragen
U moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunning periode kunt u een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij UWV. 

UWV betaalt WW-uitkering aan werkgever
UWV vergoedt achteraf dan de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor het bedrijf een vergunning heeft. Als werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan u over. U betaalt dan dus minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon.
 
Heeft u meer vragen hierover? Neem dan contact met ons op