Het verstrekken van huisvesting aan uitgeleend personeel wordt beschouwd als een belaste dienst

Een Litouws uitzendbureau levert werknemers aan Nederlandse opdrachtgevers en biedt deze werknemers tijdelijke huisvesting in Nederland aan via derden. Deze huisvesting wordt aangeboden tegen een vergoeding van € 3 per gewerkt uur, met een maximum van € 520 per maand. De betaling voor de huisvesting wordt ingehouden op het loon van de werknemers. Het uitzendbureau vraagt de btw op de huisvestingskosten terug via een speciale teruggaafprocedure volgens artikel 31, leden 2 en 3 van de Wet op de Omzetbelasting. Echter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de teruggaafverzoeken terecht zijn afgewezen. Het uitzendbureau had in Nederland btw-aangifte moeten doen en op die manier de btw kunnen terugvragen.

De rechtbank stelt vast dat er een direct verband bestaat tussen het aanbieden van huisvesting en de vergoeding die de werknemers hiervoor betalen. Hierdoor wordt het aanbieden van huisvesting beschouwd als een dienst onder bezwarende titel. In dergelijke gevallen moet een verzoek om btw-teruggaaf worden ingediend bij de btw-aangifte voor het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. De speciale teruggaafprocedure zoals beschreven in artikel 31, leden 2 en 3 van de Wet op de Omzetbelasting is in deze situatie niet van toepassing.

Bron: Fiscount