En u moet het zelf (aan)vullen

Sinds 27 september is het UBO register geopend en kunt u de UBO’s (In goed Nederlands: de uiteindelijk belanghebbenden) gaan registreren. Dat is niet vrijwillig, dat is verplicht! Wellicht heeft u over dit onderwerp afgelopen weken al een brief van de kamer Van koophandel ontvangen.

Met uw digid, een betaling van € 0,01 en een aantal gescande documenten kunt u uw UBO registratie voltooien. Wacht hier niet te lang mee. Kik hier om te starten met de voorbereiding van uw aanvraag. De Kamer Van Koophandel loodst u stapsgewijs door de voorbereiding en registratie heen. Ze geeft ook aan welke documenten u precies moet klaar leggen. Denk hierbij aan ID-bewijzen, aandeelhoudersregister, of gedeelten uit oprichtingsakten.

Loopt u vast, dan kunnen we samen met u kijken hoe we u bij de registratie kunnen helpen. Helaas kunnen wij de registratie zelf niet voor u uitvoeren. Meehelpen, stukken verzamelen en meedenken natuurlijk wel.