Het laatste nieuws over uitstel van belastingbetaling

Het kabinet heeft door het uitbreken van de coronacrisis bedrijven en ondernemers de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling voor diverse belasting te vragen. Hier is veel over gecommuniceerd en de afgelopen maanden waren er steeds veel wijzigingen. Daarom zetten wij de laatste stand van zaken voor u nog een keer op een rij:

  • Uitstel tot en met 31 maart 2022. Op dit moment is het mogelijk om uitstel van betaling te krijgen tot en met 31 maart 2022. Dit geldt voor alle belastingen waarvoor dit al eerder mogelijk was; loonheffingsbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Had u voor één van deze belastingen al uitstel van betaling tot 1 oktober 2021? Dan heeft u automatisch voor al deze belastingen uitstel tot en met 31 maart 2022. U hoeft daar dus geen actie voor te ondernemen. Wilt u alsnog uitstel van betaling aanvragen en heeft u eerder geen uitstel van betaling aangevraagd? Dan kunt u dit alsnog aanvragen en kunt u uitstel van belasting krijgen tot en met 31 maart 2022.

Let op!  In tegenstelling tot ondernemers die nog uitstel van betaling hadden tot 1 oktober 2021, krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. U moet hiervoor dus wel een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit kan nog tot en met 31 maart 2022.

  • Voor welke tijdvakken geldt het uitstel? Heeft u uitstel van betaling, dan geldt dit voor alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 verstrijkt. Dit betekent dat ook de in te dienen aangifte loonheffingen februari 2022 en de omzetbelasting van het vierde kwartaal 2021 en de maand aangiften omzetbelasting van januari en februari 2022 in het uitstel meelopen.

Voor de aangifte omzetbelasting van het eerste kwartaal 2022 is geen uitstel mogelijk. Let op! Voor de aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is niet de dagtekening van de aanslag leidend, maar de uiterste betaaltermijn. Deze ligt voor reguliere aanslagen zes weken na de dagtekening van de aanslag. Een definitieve aanslag inkomstenbelasting met dagtekening 3 maart 2022 loopt daarom niet mee in het uitstel van betaling, maar eenzelfde aanslag met dagtekening 3 februari 2022 dus wel.

Let op! Op 28 januari 2022 heeft het Ministerie van Financiën middels een persbericht een verlenging tot 31 maart 2022 aangekondigd. Deze verlenging is nog niet gepubliceerd in een officieel besluit. De gevolgen van deze aangekondigde verlenging, voor zo ver bekend, zijn reeds in bovenstaande tekst verwerkt. Terugbetalen uitgestelde belastingen Vanaf 1 oktober 2022 moet u al uw uitgestelde belastingen terugbetalen. U krijgt van de Belastingdienst dan een betalingsregeling aangeboden van zestig maanden. U betaalt dan elke maand 1/60 van uw totale schuld.

Heeft u vragen over uitstel van belastingbetalingen? Neem contact op met team Van Bergen Ondernemerszaken.

Bron: Belastingdienst, Rijksoverheid