Het kleine geschenk, hoe zit dat precies?

Loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat u een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met de werknemer. Het geschenk heeft dan geen duidelijk verband met de dienstbetrekking. In dat geval is het geschenk geen loon.

Kleinegeschenkenregeling

In de praktijk is het soms moeilijk om vast te stellen of u een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met een werknemer. Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, kunt u ervan uitgaan dat uw kleine geschenk geen loon is:

  • U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
  • U geeft geen geld of een waardebon.
  • De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd.

Van een persoonlijke attentie is sprake als de persoon van de werknemer voorop staat bij het geven van de attentie. Niet van belang is of de werknemer recht heeft op de attentie. Dit zijn voorbeelden van een persoonlijke attentie: cadeau voor een geboorte of een bos bloemen op de verjaardag.

Attentie die niet persoonlijk zijn: kerstpakketten, chocoladeletters, bloemen voor eerste werkdag. Deze attenties zijn gericht op de werknemer en niet op de persoon. De kleinegeschenkenregeling geldt hiervoor niet.

Verwerken in de aangifte

Voldoet u niet aan de voorwaarden van de kleinegeschenkenregeling, dan is het geschenk loon voor de werknemer. U rekent de waarde van het geschenk inclusief btw als loon. Als u het geschenk bij de werknemer laat thuisbezorgen, dan behoren de verzendkosten ook tot het loon.

U mag de attentie en eventuele verzendkosten ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte. Boven de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing.

Heeft u meer vragen over de kleine geschenk regeling? Neem dan contact op met team Van Bergen Ondernemerszaken.